เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

น้ำคำวิทยาคมนั้นสมชื่อ  เกียรติระบือลือเลื่องเรืองไสวสัญญาลักษณ์ ม่วงเหลืองนั้นเกรียงไกร  เราร่วมใจรักพ้องมั่นสามัคคี  น.ว.คือนามย่อเราภูมิใจ มุ่งสู่ชัยก้าวสู่ฝันเพื่อศักดิ์ศรีมุ่งสร้างสรรค์การศึกษาคู่คุณความดี  น้อมใจพลีร่วมใจกล้าพัฒนาไทย เรียนดี กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม พวกเรานำพัฒนาชนทั้งผองชาวพี่น้องอินทนิล ร่วมใจปอง ตา,ครรลององค์ล้นเกล้าชาวชนไทย ธงม่วงเหลืองปลิวไสวโบกสะบัด เราร่วมสัตย์ร่วมสัญญาร่วมจิตใจ  จะเชิดชูลือเลื่องเฟื่องฟูไกล ระบือไปนำน้ำคำวิทยาคม