ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู
วันที่  7 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ร่วมกับโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วPA (Performance Agreement Workshop) ณ โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2564,10:20   อ่าน 12 ครั้ง