ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสิฐ พรมโสภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0612254303