ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ​นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 74) 01 พ.ย. 64
ประกาศแจ้งกำหนดการปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/64-และการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/64 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 27) 26 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2564 (นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่) (อ่าน 35) 01 ต.ค. 64
ประกาศการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ On-site ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2564 (อ่าน 60) 28 ก.ย. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2564 (อ่าน 31) 17 ก.ย. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2564 (อ่าน 30) 02 ก.ย. 64
ประกาศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยรูปแบบผสมผสาน (Blended Leaning) On line,On hand ในระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2564 (อ่าน 48) 15 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รูปแบบผสมผสาน (อ่าน 29) 12 ส.ค. 64
ประกาศการจัดการเรียนการสอน และการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (อ่าน 40) 30 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด ระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 45) 23 ก.ค. 64
แจ้งกิจกรรมการเรียนการสอนในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 8) 01 ก.ค. 64
โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 (อ่าน 46) 16 มิ.ย. 64
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 และนักเรียนใหม่ (อ่าน 1) 07 มิ.ย. 64