คณะผู้บริหาร

นายพิสิฐ พรมโสภา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา