กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพงษ์เทพ ทองจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมพิศ สุขกัลยา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0809033258
อีเมล์ : sukgunyajajack@gmail.com

นายสุเทพ โตไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาววนัสนันท์ ชูรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวพิกุลทอง จรูญแสง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1